Volby do Evropského parlamentu 25. 5. 2019

Kde a jak volit?

Kdy
So 25. 05. 2019
Kde
Štrbské Pleso
Vstup
Zdarma

Na území obce Štrba a místních částí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso jsou 4 volební okrsky s možností volby v době od 7.00 do 22.00 hod v sobotu 25. května 2019.

ŠTRBA
Budova Obecního úřadu Štrba, Hlavní 188/67, 059 38 Štrba
Budova Kulturního domu Štrba, Ulice Slovenského Národního Povstání 338, 059 38 Štrba
 
ŠTRBSKÉ PLESO
Budova vysunutého pracoviště Obecního úřadu a Obecní policie Štrba, nad Turistickým informačním centrem vedle hotelu Tolar, 059 38 Štrba - Štrbské Pleso
 
TATRANSKÁ ŠTRBA
Budova vysunutého pracoviště Obecního úřadu Štrba na Tatranské Štrbě, Ulice Bellova 75, 059 41 Štrba - Tatranská Štrba
 

Právo volit do Evropského parlamentu na území Slovenské republiky má občan Slovenské republiky, který má na území trvalý pobyt a také občan jiného členského státu Evropské unie, který má na území Slovenska trvalý pobyt. Právo volit na území Slovenské republiky má i občan EU, který nemá na území Slovenska trvalý pobyt a v den konání voleb se zdržuje na území Slovenské republiky. Volit do europarlamentu v těchto volbách lze jen v jednom členském státě Evropské unie.

Volič, který má trvalý pobyt na území Slovenské republiky a v den konání voleb nebude moci volit v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání hlasovacího průkazu ve své obci / městě v době úředních hodin. Hlasovací průkaz ho opravňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území.

Volič, který se nemůže dostavit do volební místnosti ze závažných, zejména zdravotních důvodů, má právo požádat obec v den konání voleb okrskovou volební komisi o provedení hlasování do přenosné volební schránky.

Poučení:

1. Volič prokáže před hlasováním svou totožnost občanským průkazem nebo pobytovým průkazem občana Evropské unie.

2.  Od členů komise dostane volič hlasovací lístky a prázdnou obálku, což potvrdí vlastnoručním podpisem.

3. Ve zvláštním prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič jeden z hlasovacích lístků bez další úpravy do obálky nebo na jednom z hlasovacích lístků vyznačí odevzdání přednostního hlasu zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů. Pak hlasovací lístek vloží volič do obálky a následně do volební schránky. Nepoužité hlasovací lístky odloží volič do schránky na odložení nepoužitých nebo nesprávně upravených hlasovacích lístků, jinak se dopustí přestupku, za který mu bude uložena pokuta 33 €.

 
Více informací
Obec Štrba
Obecní úřad
Hlavní 188/67
059 38 Štrba
T: +421527781461
E: strba@strba.sk

mohlo by vás zajímat

Turistické informační centrum
turistické a destinační informace Štrbské Pleso

ŠTRBSKÉ PLESO marketing
spolupráca, destinačné info, web

Informační centrum lanovky Štrbské Pleso
Informace k lanovkám, vlekům, GOPASS kartě

Novinky přímo do vaší e-mailové schránky?

© 2019 ŠTRBSKÉ PLESO, marketing s. r. o. Všechna práva vyhrazena