OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU OCHORENIA A VÍRUSU COVID-19 NA ŠTRBSKOM PLESE

Blog

Praktické informácie, opatrenia, nariadenia Príhovor starostu

Vážení návštevníci na území obce Štrba – Štrbskom Plese, Tatranskej Štrbe a Štrbe

Obec Štrba v súvislosti s aktuálnymi Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušných štátnych orgánov z dôvodu šírenia ochorenia a vírusu COVID-19 vás chce informovať o aktuálnych opatreniach súvisiacich s prevenciou proti šíreniu korona vírus epidémie.

Vážime si všetkých našich hostí, návštevníkov a turistov pre ktorých je Štrbské Pleso obľúbeným výletným či dovolenkovým miestom. Veríme, že mu zachovajú priazeň aj naďalej i po skončení epidémie.

Súčasné opatrenia sú realizované v záujme práve ich a našej spoločnej ochrany zdravia a životov.

 

Sumár informácií a opatrení, ktoré boli aktuálne prijaté a platia do odvolania:

1. Obec Štrba verejne upozornila a požiadala všetkých návštevníkov a turistov, aby v súčasnej mimoriadnej situácii obmedzili návštevnosť Štrbského Plesa a v prípade, že sa pohybujú na tomto území, aby používali povinné ochranné rúška a dôsledne dodržiavali všetky štátom nariadené obmedzenia a nariadenia.

2. Od 14. marca 2020 až do odvolania sú pre verejnosť na Štrbskom Plese zatvorené:
Turisticko Informačné Centrum na Štrbskom Plese,
verejné toalety,
celý športový areál – bežecké trate, ako aj zjazdovky a vleky (na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR) 

3. Správu a údržbu tohto územia (ako doposiaľ) zabezpečuje obec prostredníctvom svojej obecnej spoločnosť OTV s,r,o, Štrba – v prípade potreby kontaktujte Ing. Vincovú na telefonnom čísle 00 421 911 651 451.   

4. Verejné parkoviská prevádzkované obcou Štrba sú v tomto období bezplatné (klasický zimný režim), ale predbežne sa predpokladá, že od 15. apríla 2020 sa má zaviesť klasický letný režim ich prevádzkovania – teda budú spoplatnené.    

5. Všetky športové a kultúrne podujatia sú do odvolania zrušené.

6. Tatranská lekáreň na Štrbskom Plese je otvorená denne (okrem nedele) od 8.00 – 16.30 hod., lekáreň Veronica v Štrbe je otvorená pondelok – piatok od 8.00 – 13.00 hod

7./ Obecná polícia v Štrbe pracuje v štandardnom režime. Telefonický kontakt 00 421 904 282 670

8. Úradné hodiny Obecného úradu v Štrbe sú zrušené a pre verejnosť je úrad zatvorený. V prípade nevyhnutnej potreby môžete kontaktovať obecný úrad telefonicky (tel. č. 052/7781461-3) každý pracovný deň od 7.00 – 13.00 hod alebo e-mailom strba@strba.sk. V prípade potreby osobného kontaktu sa dohodne spôsob ďalšieho vybavenia danej veci. Mailové adresy na jednotlivých zamestnancov obce sú uvedené na www.strba.sk . Na stránke www.strba.sk a na www.strbskepleso.sk môžete sledovať aktuálne informácie v súvislosti s novým koronavírusom a prijatými opatreniami v našom území.

 

O ďalších krokoch a aktivitách obce v súvislosti so vzniknutou situáciou súvisiacou so šírením vírusu COVID-19 vás budeme priebežne informovať.

Želám všetkým pevné zdravie, veľa síl a trpezlivosti, aby sme vydržali prekonať toto veľmi náročné obdobie.

Správajme sa všetci zodpovedne! Spolu to zvládneme!

           

V Štrbe 26. marca 2020

                                                                                  Michal   S ý k o r a
                                                                                       starosta obce
 

 

#budedobre #everythingwillbeok #strbskepleso

mohlo by vás zaujímať

Turistické informačné centrum
turistické a destinačné informácie Štrbské Pleso

Informačné centrum lanovky Štrbské Pleso
informácie k lanovkám, vlekom, GOPASS karte

Novinky priamo do vašej e-mailovej schránky?

© 2019 ŠTRBSKÉ PLESO, marketing s. r. o. Všetky práva vyhradené