Parkovanie

Auto môžete odparkovať na oficiálnych parkoviskách.
Za novými zážitkami vás odvezie lokálna doprava

Centrálne parkovisko
Parkovisko pri penzióne Pleso
Parkovisko pri predajných stánkoch
V ZIMNEJ SEZÓNE VYUŽITE SKIBUS

Parkovanie v zime

Ak na Štrbské Pleso cestujete vlastným automobilom v zimnej sezóne využite centrálne parkovisko, z ktorého v pravidelných intervaloch premáva po Štrbskom Plese až do lyžiarskeho a športového areálu skibus, cez víkendy aj pracovné dni, počas celej zimnej sezóny.

Parkovanie v lete

Letná sezóna so sebou prináša aj posilnenú ponuku parkovania pre návštevníkov. Okrem stálych parkovísk sú vám v lete k dispozícii aj štyri dočasné, tzv. sezónne parkovacie plochy.

Parkovanie pri hoteli FIS a v celom športovom areáli od zimnej sezóny (decembra 2020) je dostupné len pre ubytovaných hostí hotela FIS, zamestnancov prevádzok v športovom areály a trénujúce športové kluby. Toto parkovisko z kapacitných dôvodov nie je dostupné pre verejnosť.

Cenník parkovania

zóna Číslo Parkovisko Kapacita Cena
zelená 1 Pri vstupe na Štrbské Pleso- pri penzióne Pleso 45 áut, 2 x vyhradené ZŤP parkovacie miesto pred rampou*0 do 20 min zdarma , na 1 hod 2  € a celodenný 10 €
zelená 2 Oproti zdravotníckemu stredisku pre ŤZP 22 áut 10 €
zelená 3 Centrálne parkovisko 350 áut, 12 vyhradené ZŤP parkovacie miesto*0 Osobné vozidlo, motocykel / deň 10 €
Osobné vozidlo, motocykel / 1  hod. 2 €
Autobus, karavan / deň 20 €
Autobus, karavan / 1 hod. 4 €

Oslobodenie:
a) Dočasné parkovanie pre autobusy – odstavná plocha Roveň pred vstupom na Štrbské Pleso,
b) Parkovanie do 20 minút na centrálnom parkovisku pre osobné vozidlá a motocykle,
c) Vozidlá s označením „ťažko zdravotne postihnutý“.
zelená 4 Parkovisko pri predajných stánkoch/trhovisku 70 áut 2 € / 1 hod
4 € / 2 hod
6 € / 3 a viac hodín
červená 5 Športový areál (komunikácia a plocha pri hoteli FIS) *1, *2, *3, *4 70 áut Uzavreté pre verejnosť od decembra 2020. Dostupné len pre hotelových hostí hotela FIS, zamestnancov prevádzok športového areálu trénujúce kluby.

Poznámky:
Zelená zóna – parkovanie povolené pre neubytovaných hostí/verejnosť za úhradu alebo bezplatne
Červená zóna – parkovanie povolené výhradne len pre ubytovaných hostí bez možnosti parkovania pre verejnosť zdarma alebo za úhradu
Oranžová zóna – parkovanie povolené pre ubytovaných hostí aj za úhradu (platené parkovanie) alebo bezplatne pre neubytovaných hostí/verejnosť
Poplatok pri strate parkovacieho lístka v platobnej stanici 15 €
*0 Nutnosť preukázať sa platným označením a kartou.
*1 Hotel FIS má svoje hotelové parkovisko nie je určené na verejné parkovanie.

Dôležité: Hostia hotela FIS sa počas zimnej sezóny preukazujú povolením na vjazd pri parkovaní, vydaným zo strany hotela.
*2 Držitelia zakúpených parkovacích kariet ABL (areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso) parkujú na vyhradených parkovacích miestach v ABL.
*3 Lyžiarske športové kluby a iné subjekty oprávnené parkovať sa musia pri vjazde a počas parkovania preukázať platnými parkovacími kartami.
*4 Prejazd hotelových skibusov je umožnený len v lyžiarskom stredisku nahláseným a označeným skibusom s kartou.

Dočasné - sezónne parkovanie
Pokiaľ je OTVORENÉ/ SPRÍSTUPNENÉ, riaďte sa pokynmi obsluhy
zelená 6 Športový areál - bežecké trate (iba v lete) 300 áut Zavreté
zelená 7 Pri Novom Štrbskom Plese 100 áut 10 €
zelená 8 Komunikácia smer FIS 30 áut 10 €
zelená 9 Miestna komunikácia smer Popradské pleso (P2), VYHRADENÉ PRE ZÁJAZDOVÉ AUTOBUSY 50 áut, 10 zájazdových autobusov Autá: 5,50 € / deň (6:00 - 18: 00 hod) po 13:00 hod 3 € / hod (13:00 - 18:00 hod). Autobusy: do 3 hodín 5 € / bus. 3 a viac hodín, celý deň 10 € / bus
zelená 10 Miestna komunikácia ku kostolu - Ulica Móryho (P3) 50 Zavreté
zelená 11 Miestna komunikácia k bývalému LD Helios a miestna komunikácia
od odbočky k objektu Helios na spodné parkovisko (P7)
100 áut, 2 x vyhradené ZŤP parkovacie miesto pred rampou*0 10 €
zelená 12 parkovisko pre ZŤP - pri miestnej komunikácii oproti hotelu Patria

strata parkovacieho lístka 20 €

Štrbské Pleso virtuálne

virtualni-prohlidka-parkovani

Interaktívna mapa

mapa-parkovani

mohlo by vás zaujímať

Turistické informačné centrum
turistické a destinačné informácie Štrbské Pleso

ŠTRBSKÉ PLESO marketing
spolupráca, destinačné info, web

Informačné centrum lanovky Štrbské Pleso
informácie k lanovkám, vlekom, GOPASS karte

Novinky priamo do vašej e-mailovej schránky?

© Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Všetky práva vyhradené